GÖREV ALDIĞIMIZ ORGANİZASYONLARIMIZDAN BAZILARI

2004-2018

 • DOMANİÇ ULUSLARARASI KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ
 • 50.ORMANA ÜZÜM FESTİVALİ
 • AKSEKİ MAHMUTLU KÖY ŞENLİĞİ
 • ORMANA MURAT BAŞARAN KONSERİ
 • ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AROMATİK BİTKİLER SEMİNERİ ORG.
 • BEYŞEHİR BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞÖLENİ
 • CEVİZLİ BELEDİYESİ 40. 41. 42.43,44,45,46 Ve 48.AYRAN FESTİVALİ
 • ILICA BELEDİYESİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ 
 • HUĞLU BELEDİYESİ 7. KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 
 • ORMANA BELEDİYESİ 44. VE 45.ÜZÜM FESTİVALİ 
 • HUĞLU/BEYŞEHİR NURAY HAFİFTAŞ KONSERİ
 • BEYŞEHİR BELEDİYESİ ŞİVİLİK ŞENLİĞİ
 • BEYŞEHİR BELEDİYESİ NİHAT HATİPOĞLU ORGANİZASYONU
 • BEYŞEHİR BELEDİYESİ OKULUMUZDA ŞENLİK VAR ORGANİZASYONU
 • YALIHÜYÜK GÖLCÜK YAYLA ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU
 • CEVİZLİ YUSUF GÜNEY VE EZO KONSERİ ORGANİZASYONU
 • 10.VE 11.  AKSEKİ KARDELEN FESTİALİ ORG.
 • İSHAKLI GEVNE BAŞ YAYLA ŞENLİKLERİ
 • HUĞLU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 9. KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
 • HUĞLU MURAT BAŞARAN KONSERİ
 • AKSEKİ BELEDİYESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ
 • BOZKIR BELEDİYESİ SÜNNET ŞÖLENİ
 • MANAVGAT AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
 • KESTEL BELEDİYESİ GÖKBELENİ GÜREŞ FESTİVALİ 
 • MANAVGAT KARPUZ FESTİVALİ ORG.
 • BELENOBASI ANKARALI AYŞE DİNÇER KONSERİ.Formun Üstü
 • ÜZÜMDERE KAYNAŞMA VE DAYANIŞMA ŞENLİĞİ
 • BELENOBASI KARPUZ FESTİVALİ 
 • ILICA BELEDİYESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU
 • CEVİZLİ AHMET ŞAFAK KONSERİ
 • MANAVGAT ZAFER İŞLEYEN KONSERİ
 • HUĞLU BELEDİYESİ SÜNNET ŞÖLENİ
 • AKSEKİ KARDELEN FESTİVALİ ÇOCUK ŞENLİĞİ ORG.
 • ÜZÜMDERE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ORG.
 • MURTİÇİ 8 VE 9. ÜZÜM FESTİVALİ
 • DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ 
 • ELMALI KARAMIK YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ ORG.
 • BEYŞEHİR BELEDİYESİ 23 NİSAN ORGANİZASYONU
 • SARILAR BELEDİYESİ SÜNNET ŞÖLENİ
 • CEVİZLİ BELEDİYESİ MURAT BAŞARAN KONSERİ
 • CEVİZLİ BELEDİYESİ AHMET ŞAFAK KONSERİ 
 • AKSU BELEDİYESİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ ŞAFAK SÖNMEZ KONSERİ
 • ELMADAĞ KALE FESTİVALİ OYUN PARKI KURULUMU 
 • ORMAN BAKANLIĞI MANAVGAT EĞİTİM SEMİNERİ
 • TÜRKİYE GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 10.GIDA MÜHENDİSLERİ KONGRESİ
 • ŞAFAK SÖNMEZ KONSERİ MANAVGAT M.Y.O. 
 • ELMALI KARAMIK SERPİL EFE KONSERİ 
 • ELMALI KARAMIK SAMİ ÇELİK KONSERİ 
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MANAVGAT MESLEK YÜKSEK OKULU 2018  MEZUNİYET ORG.
 • MANAVGAT M.Y.O. İSTİHTAM FUARI 
 • SİDE BELEDİYESİ SÜNNET ŞÖLENİ(ANİMASYON) 
 • 3.SİDE ÇOCUK FESTİVALİ(ANİMASYON) 
 • AKDENİZ YÜKSELİŞ KOLEJİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • BEYŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KOMLEKSİ AÇILIŞLARI
 • ELBİSTAN MYO MORAL GECESİ 
 • OZAN ORHON VE EDA YILDIZ KONSERİ (DİONİYSOS HOTEL) 
 • SİDE GENÇLİK FESTİVALİ GENÇLİK MERKEZİ ORGANİZASYONU 
 • ILICA BELEDİYESİ 10 KASIM KUTLAMALARI 
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MANAVGAT ÇOCUK ŞENLİĞİ 
 • ILICA BELEDİYESİ SERPİL EFE KONSERİ 
 • ETS KOZMETİK BAYİ TOPLANTISI 
 • ÇAĞLAYAN SPOR COŞKUN SABAH KONSERİ 
 • SERİK KARADENİZLİLER DERNEĞİ DAYANIŞMA GECESİ 
 • MANAVGAT BARIŞ SUYU FESTİVALİ(2006)
 • SERİK BELEDİYESİ ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI 
 • MANAVGAT BELEDİYESİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ
 • TÜRKİYE GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ORGANİZASYONU
 • SİDE ÇOCUK FESTİVALİ
 • 1.MANAVGAT KİX BOX İLLER ARASI TURNUVA 
 • SİDE BİLİM ŞÖLENİ ORGANİZASYONU 
 • HASAN SAĞINDIK KONSERİ (BBP MANAVGAT ŞUB.) 
 • SUENO BEACH OTEL BAYRAM ŞENLİĞİ ORG. 
 • MAHMUTLU KÖYÜ ŞENLİKLERİ
 • MURTİÇİ ÜZÜM FESTİVALİ
 • SİDE ÇOLAKLI JANDARMA KAMPI ETKİNLİKLERİ
 • ÜZÜMDERE KAYNAŞMA VE DAYANIŞMA ŞENLİĞİ
 • BOZKIR GENÇLİK MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ
 • BOZKIR BELEDİYESİ SÜNNET ŞÖLENİ
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ (TARZ YAPIMDAN)
 • 1.TAŞAĞIL KÜLTÜR VE TANITIM ŞÖLENİ 
 • SİDE BELEDİYESİ KABOTAJ BAYRAMI
 • MANAVGAT BELEDİYESİ 1.RAMAZAN ŞENLİKLERİ
 • MANAVGAT VERGİ DAİRESİ PERSONEL GECESİ
 • ILICA BELEDİYESİ KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI 
 • ILICA BELEDİYESİ ANNELER GÜNÜ ORGANİZASYONU 
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MANAVGAT BAHAR ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU
 • SERİK BELEDİYESİ NEVRUZ KUTLAMALARI 
 • KAŞ BELEDİYESİ CUMURİYET BALOSU KUTLAMALARI 
 • MANAVGAT ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI AHİLİK HAFTASI KUTLAMA ORG.
 • MAHMUTLU KÖYÜ ŞENLİKLERİ ORG.
 • SİDE ÇOLAKLI JANDARMA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ  KOMUTANLIĞI ORG.
 • SALİHLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA ŞENLİĞİ
 • MASMO KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ORG.
 • SERİK BELEDİYESİ NEVRUZ KUTLAMALARI 
 • KESTEL BELEDİYESİ GÖKBELENİ GÜREŞ FESTİVALİ 
 • SARILAR BELEDİYESİ SÜNNET ŞÖLENİ
 • SİDE BELEDİYESİ KABOTAJ BAYRAMI
 • KEPEZ BELEDİYESİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ (BMT)
 • SİDE BELEDİYESİ 3. SÜNNET ŞÖLENİ
 • ESKİ YÖRÜK KÖYÜ YÖRÜK ŞÖLENİ 
 • SİDE GENÇLİK FESTİVALİ
 • KAŞ BELEDİYESİ CUMURİYET BALOSU KUTLAMALARI 
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MANAVGAT BAHAR ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU
 • AKDENİZ ÜNÜVERSİTESİ M.Y.O. İSTİHTAM FUARI 
 • SİDE ROYAL PALACE OTEL DÜĞÜN ORGANİZASYONU
 • SİDE YEŞİLÖZ OTEL YAMAN KONSERİ
 • ALBA RESORT OTEL DÜĞÜN ORGANİZASYONU
 • BOZKIR BAĞYURDU PİKNİK ORGANİZASYONU(ASLAN MUSTAFAM)
 • BOZKIR ÜÇPINAR ŞENLİĞİ (ASLAN MUSTAFAM)
 •  MATSO TURİZM ÇALIŞTAYI ORGANİZASYONU
 • MASMO AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI ORGANİZASYONLARI
 • MANAVGAT ŞAFAK SÖNMEZ KONSERİ
 • AKSEKİ MURAT BAŞARAN KONSERİ
 • DOMANİÇ BELEDİYESİ MURAT BAŞARAN KONSERİ
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 7. GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ
 • MHP MANAVGAT İLÇE KONGRESİ ORGANİZASYONU
 • AK PARTİ MANAVGAT SEÇİM ÇALIŞMASI ORGANİZASYONLARI
 • MHP MANAVGAT SEÇİM ÇALIŞMASI ORGANİZASYONLARI
 •  AK PARTİ AKSEKİ SEÇİM ÇALIŞMASI ORGANİZASYONLARI
 • MANAVGAT AK PARTİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ORGANİZASYONLARI
 • ALTINYILDIZ MAĞAZALARI AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BAHAR ŞENLİĞİ
 • FİNAL OKULLARI MEZUNİYET ORGANİZASYONU
 • BAŞARI KOLEJİ ÇOCUK VE BİLİM ŞENLİĞİ
 • POLATLI TATİL SİTESİ KONSER ETKİNLİKLERİ
 • SİDE ÇOLAKLI JANDARMA  ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KONSER ORG.
 • MANAVGAT CİTY ÇOCUK VE ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ
 •  EKOL BAYAN GİYİM MAĞAZASI MANAVGAT ŞUB. AÇILIŞ ORG.
 •  SÜMER ZEYTİN YAĞI FABRİKASI AÇILIŞI
 •  UĞUR PİDE AÇILIŞ ORG.
 •  HÜNKAR PALACE HOTELİN AÇILIŞ ORG.
 •  GÜNAYLAR PETROL AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 •  DEFACTO MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞ ORG.
 • WENİCE ÇOCUK MAĞAZASI  AÇILIŞI
 • MİNİÇO ÇOCUK MAĞAZASI ANT. ŞUB. AÇILIŞ ORG
 • CREO TİME&JEWEL MAĞAZASININ AÇILIŞ ORG.
 • MANAVGAT (MESUT SOLKOL) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OFİSİNİ AÇILIŞ ORG.
 • SİSTEM DERSHANELERİ MANAVGAT ŞUB. AÇILIŞI
 • MEGA ÇAĞDAŞ AVM AÇILIŞI
 • HİSAR ECZANESİ AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • PETEK PASTAHANESİ AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • SERİK BELEDİYESİ TÜRK BÜYÜKLERİ BÜSTLERİNİN AÇILIŞI
 • ANAMUR ELEGANS OPTİK AÇILIŞI
 • CIHICKEN HAUSE AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • OP.DR.EMİNE SEYHUN KARAKAYA BAŞKAYA MUAYAHENESİ AÇILIŞI
 • WENİCE ÇOCUK GİYİM ALANYA ŞUBESİ AÇILIŞI
 • TEKZEN MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞI
 • ALANYA GAZİANTEP ALBACIM TEKSTİL AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • PARAF MİMARLIK AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • GENPA MANAVGAT 3. ŞUBE AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • LEZETTİM KAFETERYA AÇILŞ ORG.
 • MASMO 1.OLAĞAN KONGRESİ AÇILIŞ ORG.
 • DENİZ&LEVENT BEBEK ŞEKERLERİ AÇILIŞ ORG.
 • İSTANBUL EFES BUP AÇILIŞ ORG.
 • MANAVGAT OKUL SPORLARI ORG. AÇILIŞ ORG.
 • HAS-HAS OTOMOTİV AÇILIŞ ORG.
 • ADRES MAĞAZALARI SERİK ŞUB.AÇILIŞ ORG      .
 • GÖZDE BULVAR RESTOURANTIN AÇILIŞ ORG.
 • DOSTLAR TÜRKÜ EVİ SEZON AÇILIŞI
 • KONYALILAR DERNEĞİ LOKAL AÇILIŞI
 • GÜL-ET KASABI AÇILIŞI
 • BULVAR RESTORAN AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • KARACALAR GİYİM FİRMASI AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • KILIÇ TEKSTİL SİM GİYİM AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • FAVORİ AJANS AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • KOMAGENE ÇİĞKÖFTE MANAVGAT ŞUB. AÇILIŞ ORG.
 • PANASONİK VE SAMSUNG MANAVGAT BAYİ AÇILIŞ ORG.
 • AKDENİZ YALIHÜYÜKLÜLER DERNEĞİ AÇILIŞ ORG.
 • EĞİTİM ÖĞRETİM AÇILIŞ HAFTASI ORG.
 • KARENDİ RESTOURANT’ IN AÇILIŞI
 • SKAYN ART TATTO AÇILIŞ ORG
 • NUR OPTİK ELEGANS ANTALYA  ŞUBE AÇILIŞI
 • ALİ İHSAN BARUT İÖO KERMES VE AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • MİLLİ EGEMENLİK ANAOKULU AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • LORİS PARFUME MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞ ORG.
 • KANUNİ GAYRİMENKUL REALTY WORD MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞI
 • CEVİZLİ TABLOT YEMEK FABRİKASI AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • SILAM TÜRKÜ EVİ AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • SİDE EV YEMEKLERİ RESTOURANT AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • CEKJEANS MANAVGAT ŞUB. AÇILIŞ ORG.
 • ALTIN YILDIZ MANAVGAT ŞUB.İNDİRİM GÜNLERİ ORG.
 • MANAVGAT HALK EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞ ORG.
 • KARACALAR FATMA TEMEL TURHAN ANADOLU LİSESİ
 • BEREKET İLKÖĞRETİM OKULU AÇILIŞ ORG.
 • 60.YIL İLKOKULU ANASINIFI AÇILIŞ ORG.
 • MATAP SU ARITMA TESİSLERİ AÇILIŞ ORG.
 • EFEKAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILIŞ ORG.
 • YALÇIN KARDEŞLER OTOMOTİV AÇILIŞ ORG.
 • AK PARTİ MANAVGAT SEÇİM OFİSLERİ AÇILIŞ ORG.
 • AK PARTİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞ ORG.
 • AK PARTİ AKSEKİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞ ORG.
 • AK PARTİ İBRADI SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞ ORG.
 • ELEGANS OPTİK SİLİFKE ŞUB.AÇILIŞ ORG.
 • MANAVGAT MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER ODASI KONGRE AÇILIŞ ORG.
 • 2014 YILI MANAVGAT EĞİTİM HAFTASI KUTLAMALARI AÇILIŞ ORG.
 • SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKOKULU EĞİTİM HAFTASI KUTLAMALARI AÇILIŞ ORG.
 • SİMAY GİYİM MANAVGAT AÇILIŞ ORG.
 • SAMSUNG SERVİSİ AÇILIŞ ORG.
 • ATA UNLU MAMÜLLERİ AÇILIŞ ORG.
 • ESNAF VE SANATKARLAR ODASI AHİLİK HAFTASI AÇILIŞ ORG.
 • ŞÖFÖRLER ODASI YENİ BİNASI AÇILIŞ ORG.
 • DEFAKTO MANAVGAT 2. ŞUBESİ AÇILIŞ ORG.
 • DEVMA MAĞAZALARI KAMPANYA AÇILIŞ ORG.
 • SERİK MHP SEÇİM OFİSİ AÇILIŞ ORG.
 • SUN EMLAK OFİSİ AÇILIŞ ORG.
 • SABİT SEYYAR VE PAZARCILAR ODASI SİDE SALI PAZARI AÇILIŞ ORG.
 • İSTANBUL ÇORBACISI AÇILIŞ ORG.
 • ARI KASAP AÇILIŞ ORG.
 • ENGELLİLER HAFTASI AÇILIŞ ORG.
 • ÇETİNTAŞ MAĞAZALARI KAMPANYA GÜNLERİ AÇILIŞ ORG.
 • EZGİ ECZANESİ AÇILIŞ ORG.
 • KORDON RESTOURANT AÇILIŞ ORG.
 • DAVIT PEOPLE CAFFEE AÇILIŞ ORG.
 • MİNİÇO COCUK GİYİM MAĞAZASI MANAVGAT ŞUB.AÇILIŞ ORG.
 • MİNİÇO COCUK GİYİM MAĞAZASI ISPARTA ŞUB.AÇILIŞ ORG.
 • MC DONALD’S MANAVGAT ŞUB.AÇILIŞ ORG.
 • HACI SAHESTE MUSTAFA GÜNEŞ ANAOKULU AÇILIŞ ORG.
 • SERKAN ET KASAP MANGAL EVİ AÇILIŞ ORG.
 • BOZKIR GENÇLİK MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ ORG.
 • FİNAL OKULLKARI RESİM SERGİSİ MAÇILIŞ ORG.
 • ENGELLİLER HAFTASI AÇILIŞ ORG.
 • İDER MOBİLYA AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • LOFT MAĞAZALARI MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞ ORG.
 • SOBE MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞ ORG.
 • BEREKET İLKOKULU BİLİM ŞENLİĞİ AÇILIŞ ORG.
 • ÇARŞI PAZAR AÇILIŞ ORG.
 • DAİCKMAN KAMPANYA ORGANİZASYONU
 • DİKMEN KAHVALTI EVİ AÇILIŞ ORG
 • MATSO ACENTALAR TOPLANTI AÇILIŞ ORG.
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EKOLOJİK EV AÇILIŞ ORG.
 • SARAR GİYİM MANAVGAT ŞUBESİ AÇILIŞ ORG.
 • HÜNKAR PALACE OTEL AÇILIŞ OLRGANİZASYONU
 • GÜNGÖRLER MARKET AÇILIŞ ORG.
 • ŞEHR-İ KÜNEFE AÇILIŞ ORGANİZASYON
 • KANATÇIM AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • KELEBEK MOBİLYA AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • MASMO KONGRE AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • UCZ MARKETLERİ AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • SİDE ET EVİ AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • MONDİ KEPEZ MAĞAZALARI KAMPANYA ORG.
 • GÜNDOĞDU GURUP MAĞAZALARI AÇILIŞ ORG.
 • BARON RESTOURANT AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • BFS GROUP AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • HASEKİ ZEYTİNYAĞI FABRİKASI AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • TÜRK TELEKOM MANAVGAT VE SERİK BAYİLERİ KAMPANYA ORG.
 • MALİ MÜŞAVİR MUSTAFA YILMAZ OFİS AÇILIŞI ORG.
 • PİZZA PİZZA KAMPANYA ORGANİZASYONU
 • KANATÇIM RESTOURANT AÇILIŞ ORG.
 • DİKMEN KÖY KAHVALTI EVİ AÇILIŞ ORG.
 • BİMEKS MANAVGAT ŞUB. AÇILIŞ ORG.
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MANAVGAT MEZUNİYET ORGANİZASYONU
 • MANAVGAT ANADOLU LİSESİ MEZUNİYET GECESİ ORG.
 • MANAVGAT ANADOLU LİSESİ BAHAR ŞENLİĞİ ORG.
 • SARILAR ZEKİ VARGÜN İ.Ö.O. EĞİTİM HAFTASI KUTLAMALARI
 • İLÇE MİLLİ EĞİTİM RESİM PROJESİ ŞENLİĞİ ORG.
 • İLÇE MİLLİ EĞİTİM 100 TEMEL ESER ÖDÜL TÖRENİ ORG.
 • SARILAR ZEKİ VARGÜN İ.Ö.O. MEZUNİYET TÖRENİ ORGANİZASYONU
 • MİLLİ EGEMENLİK İ.Ö.O EĞİTİM HAFTASI KUTLAMALARI
 • ÇİZMELİ KEDİ OKUL ÖNCESİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MANAVGAT PİKNİK ORGANİZASYONU
 • MANAVGAT MESLEK YÜKSEK OKULU İSTİHTAM FUARI
 • 75.YIL İ.Ö.O. 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
 • 75.YIL İ.Ö.O. KERMES VE ANNELER GÜNÜ ORG.
 • KIZ TEKNİK VE TURİZİM LİSESİ TURİZİM HAFTASI KUTLAMALARI
 • SİSTEM DERSHANESİ MANAVGAT ŞUB.AÇILIŞ ORGANİZASYONU
 • KEMER FATMA TURGUT ŞEN ANADOLU LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ ORG.
 • MANAVGAT LİSESİ ŞİİR VE MÜZÜK DİNLETİSİ ORGANİZASYONU
 • ÇAĞLAYAN İ.Ö.O. MEZUNİYET GECESİ ORGANİZASYONU
 • EVRENSEKİ İ.Ö.O. MEZUNİYET GECESİ ORGANİZASYONU
 • MANAVGAT MESLEK YÜKSEK OKULU BİLİM ŞENLİĞİ
 • MANAVGAT MESLEK YÜKSEK OKULU GÜNEŞ TUTULMASI ORG.
 • YAHYA KURT İ.Ö.O. MEZUNİYET GECESİ ORG.
 • SERİK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
 • AKDENİZ YÜKSELİŞ KOLEJİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
 • AKDENİZ YÜKSELİŞ KOLEJİ MEZUNİYET TÖRENİ ORG.
 • AKDENİZ YÜKSELİŞ KOLEJİ 23 NİSAN ŞENLİKLERİ ORG.
 • MANAVGAT 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
 • MANAVGAT 23 NİSAN KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
 • MANAVGAT 19 MAYIS KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
 • MANAVGAT BİLİM ŞÖLENİ ORG.
 • KÜÇÜK HASAN İ.Ö.O KERMES ORG.
 • MİLLİ EGEMENLİK İ.Ö.O OYUN PARKI KURULUMU
 • MİLLİ EGEMENLİK ANAOKULU AÇILIŞ ORG.
 • TÜTER ÇOCUK BAHÇESİ ANNELER GÜNÜ PİKNİK ETKİNLİĞİ
 • YUNUS EMRE İ.Ö.O KERMES ŞİŞME OYUN PARKI KURULUMU
 • ÖZEL ÇIĞIR KOLEJİ 1.ÇOCUK ŞENLİĞİ ORG.
 • ALİ İHSAN BARUT İ.Ö.O. PİLAV GÜNÜ VE KERMES ORG.
 • ALİ İHSAN İ.Ö.O. MEZUNİYET TÖRENİ ORG.
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MANAVGAT BAHAR ŞENLİĞİ ORG.
 • GÖDEK ANA OKULU 23 NİSAN ŞENLİĞİ HALKOYUNLARI
 • CEVİZLİ KAYA ÖZEN LİSESİ MEZUNİYET GECESİ ORG.
 • MANAVGAT GENÇLİK VE SPOR MÜD.27 ARALIK ATATÜRK KOŞUSU ORG.
 • 60. YIL ANAOKULU AÇILIŞ
 • 60.YIL İLK VE ORTA OKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • ATATÜRK İ.Ö.O KERMES VE 23 NİSAN ŞENLİĞİ ORG.
 • BEREKET İ.Ö.O AÇILIŞ ORG. BALON DEKOR
 • TÜTER KIRTASİYE ÇOCUK ŞENLİĞİ
 • FATMA TEMEL TURHAN ANADOLU LİSESİ BALON DEKOR
 • MANAVGAT HALK EĞİTİM MERKEZİ BALON DEKOR
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BAHAR ŞENLİĞİ
 • BAŞARI KOLEJİ ÇOCUK ŞENLİĞİ
 • BAŞARI KOLEJİ BİLİM ŞENLİĞİ
 • ÇAKIŞ İLKOKULU BİLİM ŞENLİĞİ VE KERMES ORGANİZASYONU
 • KARACALAR İLKOKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • ÖZEL BAŞARI TEMEL LİSESİ MEZUNİYET ORGANİZASYONU
 • KEMER FATMA TURGUT ŞEN İLKOKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • ÇİZMELİ KEDİ BAHAR ŞENLİĞİ VE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
 • ÇOLAKLI İLKOKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • HACI ŞAHASTE MUSTAFA GÜNEŞ ANAOKULU KERMES VE AÇILIŞ ORG.
 • DÜŞLER BAHÇESİ PİKNİK ORGANİZASYONU
 • ÇAVUŞKÖY İLK VE ORTA OKULU KERMES VE BAHAR ŞENLİĞİ ORG.
 • ÇAĞLAYAN İLKOKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • TOROS İLKOKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • ŞEHİT UĞUR YILDIZ İMAMHATİP ORTAOKULU MEZUNİYET ORG.
 • HATİCE SEZER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MEZUNİYET ORGANİZASYONU
 • MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU KERMES ORGANİZASYONU
 • BEYŞEHİR OKULLARINDA OKULUMUZDA ŞENLİK VAR PROJESİ
 • BAŞARI KOLEJİ EĞİTİM HAFTASI KUTLAMALARI
 • Dr.HÜSEYİN VURAL ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
 • BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BAYANLAR MATİNESİ ORGANİZASYONU
 • MASMO 8. GENEL KURUL ORGANİZASYONU

 

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

0242 743 13 12   /   0242 746 33 37

info@organizasyondunyasi.com.tr

Yukarı Pazarcı Mah. 4003 Sk. No:20/1 Manavgat / Antalya